เกี่ยวกับเรา
คณะกรรมการตรวจสอบ

(Update as of 31 March 2021)

ชื่อ-นามสกุล
 

ตำแหน่ง
ในเอเชีย เวลท์

 
ตำแหน่งงาน
ในปัจจุบัน

 
1.  ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2.  คุณแอนดี้ ยูว์ แชน กรรมการตรวจสอบ กรรมการ M.Thai Group