บทวิเคราะห์
Derivatives
วันที่ / เวลา ประเภท รายละเอียด รูปแบบเอกสาร
25 ก.ย. 2563
Derivatives
SET50 Index Future......เปิดสถานะระยะสั้นด้วยการดูการเปิดตลาด.....
24 ก.ย. 2563
Derivatives
SET50 Index Future.....ยังมีความผันผวนจากการเปิดทั้ง Rising & Falling Gap.....
23 ก.ย. 2563
Derivatives
SET50 Index Future......เล่นสั้นกำหนดการเปิดสถานะด้วยการดูการเปิดตลาดอีกครั้ง.....
22 ก.ย. 2563
Derivatives
SET50 Index Future......จุด Daily Buy Signal ครั้งใหม่ขยับมาอยู่ที่ 830.3 จุด.....
21 ก.ย. 2563
Derivatives
SET50 Index Future.....ยังเน้นที่การหาจังหวะในการเปิดสถานะ Short เป็นหลัก.....
18 ก.ย. 2563
Derivatives
SET50 Index Future.....สถานะ Short มีความได้เปรียบมากกว่า.....
17 ก.ย. 2563
Derivatives
SET50 Index Future.....จุด Stop Loss และจุด Take Profit สำหรับสถานะ Short.....
16 ก.ย. 2563
Derivatives
SET50 Index Future......Rising Gap ที่ 770.5 จุดยังเป็นเรื่องผิดปกติ.....
15 ก.ย. 2563
Derivatives
SET50 Index Future.....ยังมีแนวโน้มหลักอยู่ในแนวโน้มขาลง (Downtrend) อย่างเต็มตัว.....
14 ก.ย. 2563
Derivatives
SET50 Index Future......จุด Take Profit ระยะสั้นของสถานะ Short อยู่ที่ 770.5 จุด.....