ข่าวและกิจกรรม | กิจกรรม / สัมมนา
ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม / สัมมนา

ภาพบรรยากาศงาน "Quant Open House"

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 25662

ณ อาคาร B ชั้น 6 ห้อง 601-602 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย