ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม / สัมมนา

บล.เอเชีย เวลท์ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “แนวทางการเติบโตและแผนการดำเนินธุรกิจของ ซีลิค” โดยคุณเอก สุวัฒนพิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)

 

ในวันที่ 23 พ.ค. 62  เวลา 13.30 – 14.30 น.

ณ บล.เอเชีย เวลท์ สำนักงานใหญ่

อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ (ชิดลม) ชั้น 14

 

นักลงทุนที่สนใจสำรองที่นั่ง โทร. 02-6805281

 

ด่วน ! รับจำนวนจำกัด