ข่าวและกิจกรรม | กิจกรรม / สัมมนา
ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม / สัมมนา

ภาพบรรยากาศการบรรยายเชิงธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน ในหัวข้อ "แนวทางการเติบโตและแผนการดำเนินธุรกิจของ ซีลิค" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 14 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด