ข่าวและกิจกรรม | กิจกรรม / สัมมนา
ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม / สัมมนา

บล.เอเชีย เวลท์ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “แนวโน้มการเติบโตและแผนการดำเนินธุรกิจ ซีเค พาวเวอร์” โดย คุณมัณทนา เอื้อกิจขจร รองกรรมการผู้จัดการ งานวางแผนธุรกิจ คุณธิติพัฒน์ นานานุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี และคุณธรรมขจร นันทพงษ์นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ค. 62  เวลา 13.30 – 14.30 น.

ณ บล.เอเชีย เวลท์ สำนักงานใหญ่

อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ (ชิดลม) ชั้น 14

 

นักลงทุนที่สนใจสำรองที่นั่ง โทร. 02-6805281

 

ด่วน ! รับจำนวนจำกัด