ข่าวและกิจกรรม | กิจกรรม / สัมมนา
ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม / สัมมนา
บล.เอเชีย เวลท์ ร่วมกับบริษัท ไทยเควสท์ จำกัด จัดงานอบรม “การใช้งาน Aspen for Browser / Aspen Mobile สำหรับนักลงทุนทั่วไป” เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ThaiQuest Training Center ชั้น 18 อาคารมหาทุนพลาซ่า