ข่าวและกิจกรรม | กิจกรรม / สัมมนา
ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม / สัมมนา

บล.เอเชีย เวลท์ ร่วมกับบริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด จัดงานอบรม “เปลี่ยนเรื่องงบให้เป็นเรื่องง่าย" เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานใหญ่ อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์