ข่าวและกิจกรรม | กิจกรรม / สัมมนา
ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม / สัมมนา

 

ตามประกาศ กลต. เรื่องแนวทางปฏิบัติในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำความรู้จักลูกค้า

กำหนดให้ลูกค้าต้องยืนยันตัวตนมากกว่า 1  ปัจจัย (2 Factor Authentication-2 FA) 
โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค.64 เป็นต้นไป

บริษัทฯจึงมีความจำเป็นต้องให้ท่านยืนยันตัวตนผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือ OTP (One Time Password) 
เพิ่มเติมจาก Username และ Password  เพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยสำหรับลูกค้าที่ทำธุรกรรมผ่านออนไลน์  

ขอความร่วมมือให้ลูกค้าทุกท่าน ตรวจสอบ  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ อีเมลของท่าน ที่ให้ไว้กับบริษัท
ให้เป็นปัจจุบัน  ภายในวันที่ 30 มิ.ย.64 เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ตามปกติ

 

 - ติดตามข้อมูลข่าวสารจาก

RESEARCH ASIAwealth ได้ที่ :

 Website :
http://asiawealth.co.th/th/research.php
 Facebook :
https://facebook.com/iClickAWS
 Twitter :
https://twitter.com/iclickaws
 Instagram :
https://instagram.com/iclickaws

#AWSresearch
25 June 2021