ข่าวและกิจกรรม | ข่าวประกาศ
ข่าวและกิจกรรม
ประกาศข่าว
รายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทกำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์

เรียน ลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์เอเชีย เวลท์

 

ตรวจสอบรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทกำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์  มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565  TFEX : ประกาศ Margin Rate ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

เรียน ทุกท่าน

 

ขอนำส่งประกาศอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายละเอียดดังนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565  เป็นต้นไป

 

อัตราหลักประกัน (Margin Rate) สำหรับลูกค้าทั่วไป  TFEX : แนวทางการปรับสัญญา SCB Futures

 

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) แจ้งแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ โดยการจัดตั้งบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และ บริษัทฯ จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของธนาคารฯ โดยแลกกับ หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของธนาคารฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ และ 1 หุ้นบุริมสิทธิ ของธนาคารฯ ต่อ 1 ...ตรวจสอบอย่างไร ไม่ให้ถูกหลอกโดยอ้างการลงทุน

 

ปัจจุบัน “มิจฉาชีพ” หลอกลวงประชาชนในรูปแบบของการชักชวนให้ลงทุน ในหลักทรัพย์และสินทรัพย์ต่าง ๆ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยจึงจัดทำตัวอย่างพฤติกรรมที่มีลักษณะหลอกลวง เพื่อให้ผู้ที่มีความประสงค์จะลงทุนพิจารณาในเบื้องต้น หากพบว่ามีลักษณะใดลักษณะหนึ่งจากตัวอย่าง ให้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะถูกหลอกลวง และควรศึกษาเพิ่มเติม ...ปรับปรุงมาตรการการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

 

 

เรียน ลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์เอเชีย เวลท์

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำหนดให้ดำเนินมาตรการด้านการซื้อขาย สาเหตุจากการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันอาจจะเกิดต่อนักลงทุนและระบบโดยรวมของตลาด
ซึ่งมาตรการในแต่ละระดับ มีระยะเวลาเริ่มต้นจนถึงวันสิ้นสุด ครั้งละ 3 สัปดาห์  โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ...ขั้นตอนยืนยันตัวตนเปิดบัญชีกับ AWS ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven


AWS เปิดรับสมัคร ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Consultant) จำนวน 5 อัตรา


แจ้งเปลี่ยนเลขที่บัญชีสำหรับโอนเงินหลักประกันจาก TBANK เป็น TTB ตั้งแต่วันที่ 5 กค. 64

•  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

 

• แจ้งเปลี่ยนเลขที่บัญชี สำหรับโอนเงินฝากเงินหลักประกัน เข้าบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียเวลท์ จำกัดของธนาคารธนชาต (Tbank) เป็น ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)

 

     สำหรับลูกค้าของบริษัทฯ ที่ใช้บัญชี ATS และ บัญชี e-Dividend ...การยืนยันตัวตน 2FA (2 Factor Authentication)

 

• การยืนยันตัวตนด้วย 2 Factor Authentication - 2FA

http://www.asiawealth.co.th/uploads/files/file_085758_dcsri.pdf

 2FA - วิธี Login แบบใหม่บน Streaming และ Streaming for Fund เริ่ม 1 ก.ค. 64

 

เรียน  ทุกท่าน

 

ฝ่ายการตลาดผู้ลงทุนบุคคล และ Settrade.com ประชาสัมพันธ์เพื่อทราบเกี่ยวกับ 2FA - วิธี Login แบบใหม่บน Streaming และ Streaming for Fund เริ่มใช้ 1 ก.ค. 64

 

ฝ่ายการตลาดผู้ลงทุนบุคคล และ Settrade.com ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นี้ Streaming และ Streaming for Fund จะเริ่มใช้วิธี Login แบบใหม่เพื่อการทำธุรกรรมที่ปลอดภัยมากขึ้นด้วยระบบ 2-Factor Authentication หรือ 2FA การยืนยันตัวตน 2 ชั้น ...