ข่าวและกิจกรรม | ข่าวประกาศ
ข่าวและกิจกรรม
ข่าวประกาศ

 

 

เรียน ลูกค้า บล.เอเชีย เวลท์ 

 

โครงการ ช้อปดีมีคืน ค่าธรรมเนียมซื้อขายหุ้น หรือ ตราสารอนุพันธ์ กับ AWS ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. - 15  ก.พ. 2565 นำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30,000 บาท 

 

 

ขอแสดงความนับถือ
บล.เอเชีย เวลท์