ข่าวและกิจกรรม | ข่าวประกาศ
ข่าวและกิจกรรม
ข่าวประกาศ

เรียน ลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์เอเชีย เวลท์

 

ตรวจสอบรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทกำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์  มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565