บทวิเคราะห์
Technical Report
วันที่ / เวลา ประเภท รายละเอียด รูปแบบเอกสาร
25 ก.ย. 2563
Technical Report
Technical Express......เล่นเก็งกำไรระยะสั้นในกรอบ 1,225-1,357 จุด.....
25 ก.ย. 2563
Technical Report
SET Afterlunch 25 September 2020
24 ก.ย. 2563
Technical Report
Technical Express......จุด Stop Loss ของการเล่นเก็งกำไรระยะสั้นรอบนี้.....
24 ก.ย. 2563
Technical Report
SET Afterlunch 24 September 2020
23 ก.ย. 2563
Technical Report
Technical Express.......กลับเข้าสู่โหมดแห่งการกลับมาเล่นเก็งกำไรระยะสั้นอีกครั้ง.....
23 ก.ย. 2563
Technical Report
SET Afterlunch 23 September 2020
22 ก.ย. 2563
Technical Report
Technical Express......รอเล่นเก็งกำไรระยะสั้นที่บริเวณ 1,270.54 จุดเป็นอย่างน้อย.....
22 ก.ย. 2563
Technical Report
SET Afterlunch 22 September 2020
21 ก.ย. 2563
Technical Report
Technical Express......Rising Gap ที่ 1,270.54 จุดยังควรได้รับการปิดก่อน.....
21 ก.ย. 2563
Technical Report
SBL MAJOR_21 September 2020